Om JÄMSTÄLLT

Jämställt.com har sitt ursprung i den lokala resurscentra organisationen Åtigårn/Kvinnobyrån. Arbetets inriktning sedan verksamheten startade år 1999 har varit utifrån ett empowerperspektiv. Främst utifrån flickor och kvinnors perspektiv i lokal och regional utveckling. År 2011 påbörjades ett mer strategiskt arbete på strukturell nivå och drev verksamheten Jämställt näringsliv i Jämtlands län. I det arbetet samlade vi tillväxtaktörer i Jämtlands län och  en grupp mycket framstående experter inom jämställdhet och kvinnors företagande. Arbetet resulterade i bland annat tre forskningsrapporter som belyser jämställdhetsproblemen i Jämtlands län. Under 2013 utvecklades arbetet och politikerutbildningen Demokrati, makt och genus, där kvinnor från alla partier med politiska positioner i region Jämtland-Härjedalen. Inom ramen för detta arbete framarbetades även boken ”Göra jämställdhet – trettio års erfarenheter från Jämtland” och skriften ”Kvinnor motstånd och makt i regionalt tillväxtarbete i Sverige”.

 

Kommentarer inaktiverade.