Medarbetare

Margaretha Lindbäck – jämställdhetsstrateg

Efter studierna på Kulturvetarlinjen vid Umeå universitet har genuskompetensen kontinuerligt fyllts på via nationella och internationella konferenser och utbildningsdagar, samt i samarbete med forskare inom främst genusvetenskap, statsvetenskap, sociologi och ekonomi. Har ett stort nätverk nationellt och delvis internationellt med olika aktörer som är verksamma inom jämställdhetsområdet. Deltog i FN:s kvinnokommissions konferens i New York 13-18/3 2016.

Specialkompetens: En hejare på att bygga pussel.

Kommentarer inaktiverade.