– Handlar det om attitydproblem måste vi göra något åt det

Tommy Stugård är projektledare på Mid Nordic Business Arena. Det är en ideell organisation som verkar för regional tillväxt och näringslivsutveckling i Mitt Norden; Tröndelag, Jämtlands län och Västernorrlands län. Han har inblick i de statliga investeringsstöden till entreprenörer.

– Grundinställningen är att det ska vara lika mellan könen. Däremot är det statliga regelverket utformat på ett sådant sätt att ungefär hälften av företagen inte är berättigat till företagsstöd. Då kanske kvinnors företag drabbas av begränsningarna beroende på i vilken bransch man verkar i.
 – Handelsföretag får till exempel inte ta del av statliga stöd och där äger och driver många
kvinnor sin verksamhet. Exempel på näringar som får stöd är industri och turism och här
finns kanske fler företagande män, åtminstone inom industriell produktion.
 – En stor gråzon är den tjänsteproducerande sektorn som växer och där 8 av 10 är verksamma i dag. Här finns anledning att se över hur stöden fördelas.
 – Överlag bör regelsystemen ses över och uppdateras till dagens förhållanden och en möjlig snedfördelning mellan könen kan bero på det statliga regelverket.
Om man vill att det ska vara jämställt kanske man får justera företagsstödsreglerna och anpassningarna av dessa.

 – Det jag hoppas att vi ska komma fram till i arbetet är att få en förklaring till orsakerna varför kvinnor får mindre stöd än män. Det finns säkert ingen enkel förklaring utan det handlar om många olika saker.
 – Jag har fått ta del av statistik från Margaretha Lindbäck som visar att kvinnor får sämre utfall på sina ansökningar av företagsstöd. Handlar snedfördelningen om ett attitydproblem måste vi göra något åt det. En ansökan om stöd ska bedömas utifrån affärsidé och vilken potential den har och inte utifrån vilket kön den sökande har. Sker bedömningen på andra premisser så kanske ett gammalt synsätt på kvinnor lever kvar, men jag hoppas och tror i så fall att det inte är medvetet.

Karin Bångman

Det här inlägget postades i Presentationer, Regional tillväxt, Strategigrupp. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *