Sammanfattning av rapporten ”För ökad rättvisa eller ökad tillväxt?” Om jämställdhetens oklara roll i regionalt utvecklingsarbete.

Sammanfattning av rapporten ”För ökad rättvisa eller ökad tillväxt?” Om jämställdhetens oklara roll i regionalt utvecklingsarbete. Annika Jonsson, Universitetslektor i sociologi, Karlstads universitet

Under projektet ” Jämställt näringsliv i Jämtlands län” som pågick 2010-1012 skrevs det tre rapporter samt en utvärdering som vi presenterar sammanfattningar av. Rapporterna i sin helhet hittar du under fliken Rapporter Jämställt Näringsliv. Här är rapport 1.

Styrdokument för regional utveckling cementerar maktobalans
Jämställdheten avpolitiseras. Det konstaterar Annika Jonsson, lektor vid Karlstads universitet. Hon har på vårt uppdrag analyserat det regionala utvecklingsarbetet i Jämtland ur ett genusperspektiv.

Regeringens jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Men så länge jämställdhetsbegreppet stannar vid att vara, just ett begrepp, avpolitiseras jämställdhetsfrågan.

Frånvaron av politisering leder till att det regionala utvecklingsarbetet i Jämtland tenderar att cementera obalansen i maktrelationerna mellan män och kvinnor. Det visar rapporten ”För ökad rättvisa eller ökad tillväxt? Om jämställdhetens oklara roll i regionalt utvecklingsarbete”. Den är skriven av Annika Jonsson, lektor vid Karlstads universitet.

Rapporten bygger på en analys av fem dokument, varav fyra är styrdokument, med anknytning till Regionförbundet Jämtlands län. Annika har granskat hur utvecklingsarbetet i Jämtlands län formuleras i dokumenten ur ett genusperspektiv.

Slutsatsen är att formuleringarna om kvinnor, män och jämställdhet är allt för luddiga och oprecisa för att kunna fungera som vägvisare mot en ökad jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet.

Genom att enbart referera till begreppet jämställdhet, utan att problematisera det, blir det oklart vad formuleringarna syftar till. Dokumenten blir därmed tandlösa och avpolitiserade, menar Annika.

”Jag är benägen att säga att utvecklingsstrategin, verksamhetsplanen och tillväxtprogrammet först och främst skapar ett status quo, eftersom de snällt refererar till jämställdhet utan att beskriva någon konflikt”. Citatet är hämtat ur rapportens slutsats.

Rapporten bygger på en analys av följande dokument:
• Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län
• Verksamhetsplan och budget för Regionförbundet Jämtlands län 2013
• Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län 2009-2013
• Jämtlands län – en region för kvinnor och män. Handlingsplan jämställd regional tillväxt
• Östersunds omvärld 2017, en omvärldsanalys med de mest centrala omvärldsfaktorerna för Östersunds kommun

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *