– Strategiarbetet kan skapa medvenhet och ge ny kunskap

Örjan Berglund är ansvarig för de statliga företagsstöden på Länsstyrelsen. Varje år delar Länsstyrelsen i Jämtlands län ut stöd värda runt 90 miljoner till företagare i och utanför länet.

Hur ser du på kapitalförsörjningen idag ur ett genusperspektiv?
– Den företagsfinansiering som staten tillhandahåller via länsstyrelserna är i huvudsak i form av bidrag. Alla som bedriver företagsverksamhet, eller avser att starta företag, både män och kvinnor har både möjlighet och rättighet att söka de bidrag till investeringar som Länsstyrelserna kan bevilja.

– Det finns sedan en möjlighet att beviljas bidragsfinansiering till investeringar i ett företag som drivs och/eller ägs av en man eller en kvinna. Däremot är det ingen rättighet att beviljas en bidragsfinansiering vare sig om det sökande företaget drivs och/eller ägs av en man eller en kvinna. 

– Finansiering via bidrag är främst ämnat att utjämna konkurrensförhållandet mellan det företag som beviljas bidraget och de företag som i samma bransch finns utanför stödområdet. Därför beviljas bidrag till företag som har konkurrerande verksamheter utanför stödområdet.  Något stöd beviljas alltså inte företag som verkar på en lokal marknad och som har alla sina konkurrenter på samma lokala marknad. I det sammanhanget finns ingen skillnad i konkurrensförhållandet att utjämna.

Om du ser tecken på en obalans, vad tror du det beror på?
– Den obalans som man först kommer att tänka på är att det är fler män än kvinnor som både driver och/eller äger företag. Av alla de som driver och/eller äger företag så är det fler män i kapitalkrävande branscher där det görs större investeringar, i företag som har fler anställda och i branscher som har en marknad utanför regionen. Kvinnor förekommer oftare i företag med försiktigare investeringsbehov, färre anställda och i branscher som ofta verkar på en lokal marknad.

– Vad den skillnaden kan bero på är svår att säga. Om det är olika värderingar på grund av kön som det uppväxande släktet ”programmeras” med eller om det finns ett ”osynligt” (eller även synligt) socialt tryck att vara och verka olika i företagssammanhang utifrån om man är man eller kvinna, som gör att man (kvinna) väljer en viss väg, ett visst handlande i förhållande till att driva och/eller äga företag kan inte jag svara på. Det troliga är att det finns många fler orsaker till en sådan obalans.

Vad förväntar sig du/ni få ut av strategiarbetet?
– Att få en medvetenhet om det är något i det jag ansvarar för, hantering av de statliga medel som Länsstyrelsen kan bevilja, som har en negativ påverkan på bemötande och beslut utifrån om den sökande är man eller kvinna. Om så skulle vara fallet innebär medvetenheten att detta förhållande kan elimineras i en lärandeprocess.

Karin Bångman

Det här inlägget postades i Presentationer, Strategigrupp. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *