Sammanfattning av rapporten ”Kartläggning enskilda firmor anställda och omsättning”.

Sammanfattning av ”Kartläggning enskilda firmor anställda och omsättning”. Andreas Mångs (fil. lic.) PhD Candidate Linnaeus University School of Business and Economics

Under projektet ” Jämställt näringsliv i Jämtlands län” som pågick 2010-1012 skrevs det tre rapporter samt en utvärdering som vi presenterar sammanfattningar av. Rapporterna i sin helhet hittar du under fliken Rapporter Jämställt Näringsliv. Här är rapport 2.

Ökad kunskap kan förklara skeva strukturer
En nationell kartläggning över enskilda näringsidkare visar på skillnader i både bransch- och könsstrukturer. Det mest slående är snedfördelningen mellan könen i de företag som omsätter mest. Förhållandena i Jämtlands län utgör inget undantag.
Så mycket som 90 procent av länets enskilda näringsidkare bedriver sin verksamhet som soloföretag. Bland de företag som har en eller flera anställda är de kvinnliga näringsidkarna underrepresenterade. Den bistra sanningen är att andelen kvinnliga näringsidkare minskar i takt med att omsättningen ökar. Snedfördelningen är som tydligast i företagen med en omsättning på mer än 5 000 tkr. Där är andelen kvinnliga näringsidkare så låg som cirka 9 procent.
Skevheten är stor även när det gäller branschstruktur. Som störst är könsskillnaderna när det gäller näringsgrenen andra konsumenttjänstföretag. Där är nära 10 procent av de enskilda näringsidkarna kvinnor medan mindre än 1 procent är män. Även inom näringsgrenarna bygg- och anläggning är könskillnaderna stora med en dominans av män.
Jämför man Jämtlands län med riket så sticker länet ut inom en specifik bransch. Hela 43 procent av alla enskilda näringsidkare i Jämtlands län, fler kvinnor än män, bedriver sin verksamhet inom skogsbruk. Totalt återfinns nära 60 procent inom näringsgrenen jord- och skogbruk eller fiske.
Kartläggningen, som omfattar enskilda näringsidkare som lämnade in uppgifter till Skatteverket 2010 och/eller 2011, visar på stora skillnader i bransch- och könsstrukturer. Mer kunskap om de bakomliggande orsakerna till skillnaderna skulle sannolikt ge förutsättningar att förändra skevheten.
Ta del av kartläggningen över Jämtlands län

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *