Arbete för jämställdhet och företagande ger resultat.

Vi har under de senaste 20 åren haft förmånen att arbeta med det jag brinner för – jämställdhet, kvinnors företagande och lokal utveckling. Det är ett arbete som gett resultat.Nedan kan den som är intresserad av vad några av våra resultat lett till ta del av oberoende utvärderingar och rapporter om våra projekt.

Utvärdering av projektet ”Jämställt näringsliv i Jämtlands län”. Ruesurscentra – Åtigårns ekonomiskav förening. Helena Lund, Markus Burman Sweco Eurofutures AB

Projektledarens kommentar När projektet formulerades hade jag ett möte med Hans Halvarsson, sakkunnig regional tillväxt, program- och strategienheten, länsstyrelsen i Jämtlands län. Vi diskuterade projektupplägget och jag drev att vi skulle eftersträva ett arbete som syftade till att Jämtlands län skulle bli den bästa regionen att verka i som företagande kvinna. Hans tyckte att det räckte om vi arbetade för ett jämställt näringsliv i regionen.
Sweco –  Projektet har fungerat som en ögonöppnare för de som deltagit i strategigruppsarbetet. Flera av deltagarna uppger att de tack vare projektet har fått en chans att sitta ner och reflektera över hur det själva agerar och att projektet har gett inspiration till självrannsakan och väckt andra frågor kopplat till genus och jämställdhet hos de som deltagit i arbetet. De uppger vidare att det är en fråga som lätt tappas bort i det ordinarie arbetet och att det är viktigt att frågan aktualiseras gång på gång eftersom man lätt faller in i gamla vanor och mönster.
Tillväxtverkets rapportering av uppdraget att fördela verksamhetsbidrag till Resurscentra för kvinnor 2010 – 2012.
Goda exempel:

Intressanta erfarenheter avseende arbetet med att uppmärksamma resursfördelning och prioritering av branscher har också gjorts av Åtigårn som är en ekonomisk förening verksam inom insatsområde 1 Entreprenörskap och innovativa miljöer i Jämtland. Syftet med deras verksamhet är att öka Jämtlands läns konkurrenskraft och tillväxt genom att synliggöra företagande kvinnors villkor och öka andelen kvinnor som driver framgångsrika företag.  Ursprungligen var Åtigårn, som är ett resurscentrum med lång historik, delvis skeptiska till det nya strukturinriktade arbetssättet. De har dock börjat arbeta med heldagsutbildningar där man utbildar aktörer i att ”döda myter” (här har man också haft samverkan med forskare i arbetet). En av utgångspunkterna inledningsvis i deras arbete var också att planer på att genomföra en kapitalmarknadsdag för kvinnor. Någon menade dock vid initiala diskussioner att man istället borde delta vid Åre Kapitalmarknadsdag (8- 9 mars 2012), något man också gjorde. Där fick man enligt egen utsago stort utrymme samt även medial uppmärksamhet. Detta bland annat genom att man finansierade en känd politikers deltagande och medverkan på ett ”mingel”. Flera medverkande, även från Åtigårn, blev intervjuade och politikerns anförande om fördelning av företagsstöd gav stor uppmärksamhet i regional media. En artikel i en lokal tidning följdes också av ett svar från chefen för företagsstöd på länsstyrelsen. Exemplet kan sammantaget ses som ett relativt innovativt arbetssätt där Åtigårn med små resurser gjort ett avtryck i debatten om jämställdhet kopplat till företagande regionalt. Makthavare tvingas svara direkt inför allmänheten etc.

 

Utvärderingsarbete av projektet Åtigårns idé och Företagsutveckling – Lokalt resurscentrum för kvinnor. Malin Rönnblom

”På ett sätt kan man alltid säga att ett projekt av detta slag är lyckat, eller åtminstone att det inte är misslyckat – även detta på grund av den vida målsättningen. Jag vill dock hävda att Åtigårns lokala resurscentrum med råge har uppfyllt sin målsättning, särskilt utifrån att de under arbetets gång haft ambitionen att kombinera projektets olika målsättningar. Projektet har också haft stor nytta av att projektteamet bestått av personer som på olika sätt har lång erfarenhet av projektarbete, på olika nivåer och i olika positioner. Dessa erfarenheter har gjort at vissa ”enkla” misstag helt har kunnat undvikas – exempelvis i relation till bokföring och annan administration när det gäller projekt som finansieras med EU-medel. Även erfarenheter av att arbeta med ett ”underifrånperspektiv” har varit till nytta i projektets arbete. Projektteamets erfarenhet har också inneburit att projektet har haft ett stort kontaktnät, framför allt på lokal och regional nivå, men till en viss del även på nationell och internationell nivå”

Utvärdering Malin Rönnblom

Utvärdering av Mera Reseanledningar till Jämtland/Härjedalen. Gun From.

Den sammantagna utvärderingen visar att projektet Mera Reseanledningar till Jämtland/Härjedalen utgör ett framgångsrikt exempel på hur projektformen kan
användas som ett sätt att utforska ett område och samtidigt påverka detta. Projektet har
fyllt en funktion eftersom det synliggjort företagande kvinnor inom kulturhistorisk
turism och deras villkor, det har ökat Länsstyrelsens kunskap om branschen, bekräftat att
branschen är outvecklad men att det finns en utvecklingspotential. Projektet har genom
att sammanföra deltagare, oavsett hur långt de kommit i sitt företagande, visat på några
områden som även om de idag inte utgör reseanledningar i sig bidrar till att stärka ett
områdes attraktivitet och möjligen kan utvecklas till egna reseanledningar på sikt. Den
processen är fortfarande i sin linda och vägen till att bli en reseanledning är troligtvis
ganska lång.

Slutrapport Mera Resanledningar

 

 

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *